Hoop is waar het hart is

en het begrip omarmd wordt


Begeleide dagbestedingen & tewerkstelling voor personen met een beperking of invaliditeit. 


Iedereen heeft recht op een plaats in de maatschappij!In onze organisatie kunnen mensen met een beperking hun weg vinden in de dagelijks werking. Er wordt op een begeleidende wijze een dagbesteding gecreëerd op maat van de persoon. Zij kunnen meedraaien met scooter- en fiets herstellingen, de Outlet, het Rap op stap kantoor of mee radio maken. 

Er wordt gekeken naar wat hun noden zijn, waar dan op geanticipeerd zal worden. Ons doel is zowel de groei als de zoektocht naar stabiliteit bevorderen. Een zoektocht naar hun eigen "ik" en hun mogelijkheden, die gevoed worden door hun beperkingen, waarin een harmonieuze balans zal worden gezocht.

 

  missie en visie

 

ONZE MISIE  


Begeleide dagbestedingen en tewerkstelling voor personen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt:

In onze organisatie kunnen mensen met een beperking hun weg vinden in de dagelijkse werking.
Er wordt op een begeleidende wijze een tewerkstelling gecreëerd op maat van de persoon.
Ze kunnen meedraaien in de afdelingen Scooter- en fiets herstellingen, de Outlet en het Rap op stap kantoor, Klusdienst,  tuindienst  of mee in de media en persafdeling werken.
Er wordt gekeken naar wat hun noden zijn, waar dan op geanticipeerd zal worden.
Ons doel is zowel de groei als de zoektocht naar stabiliteit te bevorderen.
Een zoektocht naar hun eigen ik en hun mogelijkheden die gevoed worden door hun beperkingen, waarin naar een harmonieuze balans zal worden gezocht.
Begeleide dagbestedingen en tewerkstelling voor personen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt:
In onze organisatie kunnen mensen met een beperking hun weg vinden in de dagelijkse werking.
Er wordt op een begeleidende wijze een tewerkstelling gecreëerd op maat van de persoon.


ONZE VISIEPlay it loud VZW beoogt in de provincie Limburg een waardevol en groeiend tewerkstelling aanbod te blijven bieden voor personen met een arbeidshandicap, met bijzondere aandacht voor personen met een handicap die over zeer beperkte arbeidsmogelijkheden beschikken. De tewerkstelling is gebaseerd op arbeid op maat en op de mogelijkheden van iedere individuele werknemer of zorgtraject .
Het is de bedoeling om gedurende het arbeidsproces te werken aan verdere competentieontwikkeling met -waar mogelijk- als uiteindelijk doel een begeleide doorstroming naar het normale economische arbeidscircuit. Play it loud vzw  stemt zich af en anticipeert op actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en zienswijzen inzake:
 • arbeidsorganisatie,
 • de zorg voor een gezond leefmilieu,
 • het aanbieden van diensten ten behoeven van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen aan sociale tarieven. 

Play it loud vzw engageert zich om de betrokkenheid en competentie van omkaderingspersoneel en doelgroep werknemers te bevorderen.
Dagbestedingen & begeleide tewerkstelling
in een beschermd kader voor personen met een handicap of een afstand tot de arbeidsmarkt.


TEWERKSTELLING EN DAGBESTEDING


De vereniging heeft als doel een dagbesteding en tewerkstelling  te voorzien voor personen met een handicap of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit heeft betrekking op het begeleiden van personen met beperkte mogelijkheden en kansen.  
Dit op zowel fysiek als mentaal vlak.
Er word steeds ten behoeven van de persoon in kwestie gekeken naar een kwaliteitsvriendelijke en een individueel aangepast traject, binnen onze dagbesteding en tewerkstelling in het kader van een oriëntatie naar een perspectief-biedende toekomst . Dit voor zowel minderjarigen als volwassenen.
We trachten zowel de groei te stimuleren in een traject waar de zorg noden centraal staan, en er wordt uitgegaan van de mogelijk heden.

Het begeleidingstraject

Binnen onze dienst hebben we mensen werken met ervaring en diploma's. Maatschappelijke werkers en opvoeders gehandicaptenzorg. Wij werken via het systeem dat passend is binnen onze organisatie. 1) Observatie, 2) Integratie, 3) Oriëntatie, 4) Stabilisatie

In de observatiefase gaan we kijken waar de moeilijkheden liggen, hoe ver de persoon staat, niet alleen op gebied van werkervaring en werkattitudes maar ook in de thuissituatie. We brengen de zorgnoden in kaart om zo door te stromen naar de volgende stap integratie. Deze fase duurt 6 maanden.

In de integratiefase gaan we de beperkingen synchroniseren met de werkvloer, er wordt gewerkt aan de werkpunten, zowel op de werkvloer maar ook in de thuissituatie via externe begeleidingsdiensten indien nodig.

In de oriëntatiefase wordt er gekeken naar welke plaats deze persoon het beste door kan schuiven, dit kan maatwerk zijn, een dagcentrum, de reguliere arbeidsmarkt of een langdurige begeleide dagbesteding bij ons. We helpen de persoon zich voor te bereiden naar de verandering en ronden ons traject af. 


De stabilisatiefase. Wanneer mensen bij ons blijven in het statuut maatwerk of begeleide dagbesteding starten we de laatste fase, dat is stabilisatie. 
Deze fase is van onbeperkte duur zolang de nood er is. De individuele begeleiding is beperkter maar nog steeds aanwezig. Er gebeurt dan eenmaal om de twee maanden een evaluatie, en eenmaal om de twee maanden een individueel gesprek. Tenzij de persoon aangeeft meer nood te hebben aan individuele gesprekken.
WAT KAN JE BIJ ONS ALLEMAAL DOEN? ​

SCOOTERHERSTELLER 


Je help met het herstellen van de scooters en motorscooters. Van de kleine herstellingen tot de grote herstellingen.

Hiervoor heb je geen kennis nodig, we leren je alles op de werkvloer.

FIETS HERSTELLER 


Je helpt met het herstellen van de fietsen en elektrische fietsen.  Van de kleine tot de grote herstellingen.

Hiervoor heb je ook geen kennis nodig, we leren je alles op de werkvloer.

RAP OP STAP MEDEWERKER 


Je verzorgt de vragen van onze leden betreffend hun vakantie of daguitstap. Samen met de verantwoordelijke bezorg je de leden een droomvakantie. Je luistert naar hun verhaal en zoekt samen met hen een matchend verblijf of activiteit. 

Ook schrijf je nieuwe leden in ,en maak je mensen wegwijs door Play it loud vzw.

Je beantwoordt hun vragen en zorgt dat ze bij de juiste persoon terecht komen. MEDEWERKER OUTLET


Je draait mee in de 2de hands winkel.

Je zorgt samen met de verantwoordelijke dat de rekken aangevuld worden en de artikelen geprijst worden.

Je doet een praatje met de leden voor wie sociaal aangelegd is.


RADIO EN REPORTAGES MAKEN 

Iedereen die graag met muziek bezig is, is hier welkom. 

Samen maak je radio van begin tot het einde. 

Je trekt er in groep op uit om leuke interviews te doen en zoekt de leuke nieuwtjes op.  Nadien wordt de playlist uitgekozen en draaien maar.

We beschikken over een uitgeruste studio waar je naar hartelust in kan werken.

Ga je liever de buitenlucht in? Als vliegende reporter, gewapend met je perskaart op zak, trek je er in team op uit om mooi en eerlijk nieuws uit de streek te brengen.


!Er zijn zowel taken achter de schermen als live!  Administratieve taken

Je helpt mee samen met een begeleider met allerhande administratieve taken. Je doet de eerste telefoongesprekken, helpt mee met het leden beheer, brieven plooien en versturen, alsook rondbrengen. Je helpt met de nieuwsbrief en zelfs grafisch werk kan bij in het takenpakket zitten, en nog veel meer. We zoeken samen met jou een takenpakket wat op jou afgestemd is.


Play it loud vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH in dagbesteding voor personen met een handicap HET PERSOONSVOLGEND FINACIERINGSBUDGET VAN HET VAPH

Heb je een persoonsvolgend financieringsbudget (P.V.B.)?

Dan kan je deze inzetten bij ons voor je begeleide dagbesteding!

HET PERSOONSVOLGEND 

FINACIERINGSBUDGET VAN HET VAPH


Heb je een persoonsvolgend financierings budget (P.V.B.), dan kan je deze inzetten bij ons voor je begeleide dagbesteding. Hiermee worden al de onkosten voorzien om voor jou zorg op maat aan te bieden.

Heb je meer vragen stel ze gerust!


contact

Met welke beperkingen kan je bij ons terecht?
Mentale beperkingen

Mensen met een lichtere vorm van mentale beperking kunnen bij ons terecht.

We concentreren ons op de volgende beperkingen: 


 • Autisme 
 • ADHD/ADD
 • Impulscontrole stoornis 
 • Depressie
 • Niet aangeboren hersenletsel  (N.A.H.)
 • Aangeboren hersenletsel  (A.H.)
 • Herstel na trauma


Lichamelijke beperking Mensen met een lichamelijke beperking kunnen ook bij ons terecht. Echter mogen ze niet rolstoel behoevend of geheel blind zijn, aangezien ons pand hier nog niet aan aangepast is. Hier wordt echter in de toekomst wel aan gewerkt. 

Andere vormen van lichamelijke beperkingen passen wel binnen de mogelijkheden van begeleiding dat Play it loud VZW kan bieden.WELKE STATUTEN MOET JE HEBBEN

Uiteraard moet je wel beschikken over het juiste statuut om bij ons een begeleide dagbesteding te doen. 

We sommen ze even op: 

 • Mensen met een P.V.B. van het VAPH

 • Mensen met een arbeids zorgstatuut 

 • Mensen in een GTB begeleiding 

 • Mensen aangemeld via Begeleid werk 

 • Mensen met een invaliditeit

 • Mensen met een integratie nood 

 • Mensen met 66% invaliditeit 

 • Mensen met een IVT of IT

 • Jongeren die aangemeld worden via een CLB   
Een ontspannen geest bevordert de mogelijkheden


Op regelmatige basis doen wij kleine activiteiten met onze deelnemers in onze zorgtrajecten. 

Dat kunnen verschillende dingen zijn. Gaan zwemmen, een wandeling, bowlen enz...

Wij geloven dat ontspanning zeer belangrijk is. Op die manier geef je rust en creëer je meer ruimte voor ontwikkeling.

De deelname aan deze activiteiten zijn gratis voor de deelnemers, maar niet verplicht.