Onze visie en missie

Bij Play it loud v.z.w zijn we vastbesloten om onze expertise en middelen in te zetten om de zorg en de hulpverlening dichter bij de doelgroep te brengen. Sinds 2019 hebben we onze doelgroep op verschillende manieren ondersteund en ons succes wordt niet gemeten aan de hand van woorden, maar door daden die een verschil maken.DE GEDACHTEGANG PLAY IT LOUD V.Z.W UITGELEGD

Een onderscheidende identiteit


Onze werking is gestart vanuit vakantiedrempels weg te nemen en mogelijk te maken voor iedereen. Hier vonden we een goeie aansluiting bij Iedereen verdient vakantie en zijn we het Rap op stap kantoor van Leopoldsburg geworden. Daarnaast organiseren we eigen activiteiten en vakantiemogelijkheden. Hiervoor hebben we een aantal samenwerkingen met organisaties uit zowel Vlaanderen als Nederland.


Door onze diensten pakken we de drempelkeuzes en verantwoording aan en willen we de taboe van zaken dat een recht is, maar door de te dure prijzen in de categorie luxeaspecten valt, toegankelijk maken voor iedereen. Scooter- en fietsherstellingen is in het leven geroepen omdat we zagen dat in keuzes die de doelgroep moeten maken in verband met de veiligheid van een fiets of scooter vaak achteruitgeschoven worden. Kale banden, kinderen zonder verlichting, remmen die niet werken,.. Daarom heeft ons team de mogelijkheid gecreëerd dat fietsen / scooters hersteld en onderhouden kunnen worden in onze werkruimte voor 1 symbolische  euro en een kortingstarief van 45% op de reguliere marktprijs van de onderdelen in onze uitgeruste werkruimte. ​


Onze dienst computer-repair wil de digitale wereld voor iedereen mogelijk maken. Herstellingen lopen al gouw op tot in de cijfers, en ook hier geld bij ons 1 symbolische euro en 45 % korting op de reguliere marktprijs voor de onderdelen.   


Daarnaast hebben wij ook het onderdeel tewerkstelling. We hebben verschillende soorten trajecten; een werktraject, een zorg-traject en een oriëntatie traject. Een werk- en zorgtraject verschilt niet veel van elkaar. Hierin kunnen mensen bij ons met een statuut arbeidszorg of via een begeleid werk organisatie bij ons tewerk gesteld worden. Van deze groepen is het al bekend dat zij niet terug naar de arbeidsmarkt gaan. In een oriëntatie traject gaan we een pad bewandelen zodat we samen met de betrokkenen kijken wat voor hem of haar het geschikte is. We stimuleren groei naar nieuwe mogelijkheden en toetsen af waar de grenzen voor hem of haar liggen. Personen komen bij ons terecht voor dergelijke trajecten via CAW, GTB, Emino , andere job/ loopbaancoaches of bijzonder onderwijs school-instellingen.


Onze maatschappelijke dienstverlening bestaat uit de Babbelphone en Ons Maatschappelijk loket. Op beide punten bieden we een luisterend oor. Enkel in het maatschappelijk loket gaan we eens stapje verder. Hier proberen we een veilige baken te zijn tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Het is heel moeilijk voor de doelgroep om hun problemen uitgelegd te krijgen. Het kost hun veel moed en kracht, het maakt hun zeer onzeker. Vaak zijn problemen zeer complex en is het een hele opgave om de juiste hulp te vinden. De doelgroep haakt vaak af wanneer ze te vaak worden doorverwezen of hun verhaal meermaals moeten doen. Onze maatschappelijke medewerkers luisteren naar de mensen hun verhaal en koppelen de persoon met de juiste dienst. Ze helpen het probleem onder woorden te brengen zodat het ijs gebroken is. Voor wie onzeker is gaat iemand van onze maatschappelijke medewerkers mee op het eerste gesprek.


Nadat de koppeling is gebeurt laten wij het los. Op die manier neem je drempels weg om dat de stappen naar de juiste hulpverlening kleiner worden. Het verkort de zoektocht aanzienlijk en we zien dat mensen het minder snel opgeven.

 


We zijn van mening zijn dat de doelgroep het belangrijk vind om het gevoel te hebben bij de maatschappij te horen en niet minderwaardig te zijn tegenover iemand die niet in armoede zit. Samengevat proberen wij te luisteren en een begrip om begrepen te worden na te streven. We staan op gelijke hoogte van de doelgroep en plaatsen ons nooit boven de doelgroep. Alleen op die manier blijven we dezelfde taal spreken en kunnen wij zoveel mogelijk drempels en obstakels verlichten in hun dagelijks leven.