ONZE VISIE EN MISSIE

Bij Play it loud v.z.w zijn we vastbesloten om onze expertise en middelen in te zetten om de zorg en de hulpverlening dichter bij de doelgroep te brengen. Sinds 2019 hebben we onze doelgroep op verschillende manieren ondersteund en ons succes wordt niet gemeten aan de hand van woorden, maar door daden die een verschil maken.

cute-little-girl-her-beautiful-parents-p
407.jpg
56.jpg
144.jpg
20840.jpg
2872321.jpg
 

DE GEDACHTEGANG PLAY IT LOUD V.Z.W UITGELEGDT

Een onderscheidende identiteit

hart.png

Onze werking is gestart vanuit; vakantie drempels weg te nemen en mogelijk te maken voor iedereen. Hier vonden we een goeie aansluiting bij iedereen verdiend vakantie en zijn we het rap op stap kantoor van Leopoldsburg geworden, daarnaast organiseren we eigen activiteiten en vakantie mogelijkheden hiervoor hebben we een aantal samenwerkingen met organisaties uit zowel Vlaanderen als Nederland.


Door onze diensten pakken we de drempelkeuzes en verantwoording aan en willen we de taboe van zaken dat een recht is maar door de te dure prijzen in de categorie. Luxeaspecten doorbreken zodat verschillende zaken toegankelijk zijn voor iedereen. Scooter en fiets herstellingen is in het leven geroepen omdat we zagen dat in keuzes die de doelgroep moeten maken de veiligheid van een fiets of scooter vaak achteruitgeschoven worden. Kale banden, kinderen zonder verlichting, remmen die niet werken,.. daarom heeft ons team de mogelijkheid gecreëerd dat fietsen / scooters hersteld en onderhouden kunnen worden in onze werkruimte voor 1 symbolise euro en een kortingstarief van 45% op de reguliere markt prijs van de onderdelen in onze uitgeruste werkruimte. 


Onze dienst computer-Repair wil de digitale wereld voor iedereen mogelijk maken herstellingen lopen al gouw op in de cijfers ook hier geld bij ons 1 symbolische euro en 45 procent korting op de reguliere marktprijs van de onderdelen.   


Daarnaast hebben wij ook het onderdeel tewerkstelling. We hebben verschillende soorten trajecten; een werk-traject, een zorg-traject en een oriëntatie Traject. Een werk en zorg traject verschilt niet veel van elkaar hierin kunnen mensen bij ons met een statuut arbeidszorg of via een begeleid werk organisatie bij ons tewerk gesteld worden. Van deze groepen is het al bekend dat zij niet terug naar de arbeidsmarkt gaan. In een oriëntatie traject gaan we een pad bewandelen zo dat we samen met de betrokkenen kijken wat voor hem of haar het geschikte is, we stimuleren groei naar nieuwe mogelijkheden en toetsen af waar de grenzen voor hem of haar liggen. Personen komen bij ons terecht voor dergelijke trajecten via CAW, GTB, Eminos , andere job/ loopbaancoaches of Bijzonder onderwijs school-instellingen.


Onze maatschappelijke dienstverlening bestaat uit de Babbelphone en Ons Maatschappelijk loket Op beide punten bieden we een luisterend oor. Enkel in het maatschappelijk loket gaan we eens stapje verder Hier proberen we een veilige baken te zijn tussen de hulp vrager en de hulp verlener. Het is heel moeilijk voor de doelgroep om hun problemen uitgelegd te krijgen het kost hun veel moed en kracht, het maakt hun zeer onzeker. Vaak zijn problemen zeer complex en is het een hele opgave om de juiste hulp te vinden. De doelgroep haakt vaak af wanneer ze te vaak worden door verwezen of hun verhaal meermaals moeten doen. Onze maatschappelijke medewerkers luisteren naar de mensen hun verhaal en koppelen de persoon met de juiste dienst, ze helpen het probleem onder woorden te brengen zodat het ijs gebroken is. Voor wie onzeker is gaat iemand van onze maatschappelijke medewerkers mee op het eerste gesprek,


Nadat de koppeling is gebeurt laten wij het los. Op die manier neem je drempels weg om dat de stappen naar de juiste hulpverlening kleiner worden; het verkort de zoektocht aanzienlijk en we zien dat mensen het minder snel opgeven.


Onze sociale kruidenier "Ons winkeltje" We noemen het liever een buurtwinkel met een sociaal karakter. Hier kan zowel onze doelgroep maar ook sympathisanten komen winkelen, door de mensen die niet in armoede zitten maar wel bij onze buurtwinkel hun inkopen komen doen (solidaire leden) kunnen wij onze leden een fixe korting van 27 procent op de markt prijs geven op de producten.


We zijn van mening zijn dat de doelgroep het belangrijk vind om het gevoel te hebben bij de maatschappij te horen en niet minderwaardig te zijn tegenover iemand die niet in armoede zit. samen gevat proberen wij te luisteren en een begrip om begrepen te worden na te streven we staan op gelijken hoogte van de doelgroep en plaatsen ons nooit boven de doelgroep alleen op die manier blijven we de zelfde taal spreken en kunnen wij zoveel mogelijk drempels en obstakels verlichten in hun dagelijks leven

 

HOOP IS IETS WAT ER ALTIJD IS MAAR WAT WE VAAK VERGETEN DOOR DE PROBLEMEN IN DE WERKELIJKHEID.

Hoop is waar het hart is

 

ONZE STRUCTURELE  BIJDRAGE IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE

Samengevat proberen we te luisteren en "begrip om begrepen te worden" na te streven. We staan op gelijke hoogte van de doelgroep en plaatsen ons nooit boven de doelgroep, alleen op die manier blijven we de zelfde taal spreken en kunnen wij zoveel mogelijk drempels en obstakels verlichten in hun dagelijks leven.


Door 2 verschillende zaken aan te pakken "verlichting en bestrijding" pakken we niet alleen het nu aan maar proberen we de doelgroep ook op weg te zetten naar verandering op lange termijn. hierdoor kunnen we bijvoorbeeld generatiearmoede systematisch een beetje meer doorbreken. Door dat we verschillende zaken aanbieden onder 1 dak verlicht je de drempel om hier gebruik van te willen maken. Door mensen terug eigenwaarde te geven wanneer dat ze een vergoeding betalen voor de diensten of door de ruimte zo in te richten dat het huiselijk is en een warmte uitstraalt, door te luisteren en oplossingen op maat te zoeken samen met de doelgroep geef je hun niet alleen een stem maar ook begrip. Iets waar velen naar op zoek zijn, niet iemand die zegt je mag er er zijn en je bent belangrijk, maar vooral iemand die dat niet zegt maar je het laat voelen.

MOBILE.png

HEB JE VRAGEN WIJ STAAN VOOR JE KLAAR

Stap voor stap voet voor voet