877887.png
 
positive-young-woman-shop-assistant-help

HOOP IS WAAR HET HART IS

EN HET BEGRIP OMARMD WORD


 

BEGELEIDE DAGBESTEDINGEN EN TEWERKSTELLING VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING OF INVALIDITEIT 

Iedereen heeft recht op een plaats in de maatschappij

In onze organisatie kunnen mensen met een beperking hun weg vinden in de dagelijks werking. Er wordt op een begeleidende wijze een dagbesteding gecreëerd op maat van de persoon. Zij kunnen meedraaien met scooter- en fiets herstellingen, de Outlet en het Rap op stap kantoor of mee radio maken. 


Er wordt gekeken naar wat hun noden zijn, waar dan op geanticipeerd zal worden. Ons doel is zowel de groei als de zoektocht naar stabiliteit bevorderen. Een zoektocht naar hun eigen ik en hun mogelijkheden die gevoed worden door hun beperkingen, waarin een harmonieuze balans zal worden gezocht.

 
strength-people-hands-success-meeting.jpg

MISSIE EN VISIE

 

MISSIE

Begeleide dagbestedingen en tewerkstelling voor personen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt:
In onze organisatie kunnen mensen met een beperking hun weg vinden in de dagelijkse werking.
Er wordt op een begeleidende wijze een tewerkstelling gecreëerd op maat van de persoon.
Ze kunnen meedraaien in de afdelingen scooter- en fiets herstellingen, de Outlet en het Rap op stap kantoor , Klusdienst,  tuindienst  of mee in de media en pers afdeling werken.
Er wordt gekeken naar wat hun noden zijn, waar dan op geanticipeerd zal worden.
Ons doel is zowel de groei als de zoektocht naar stabiliteit te bevorderen.
Een zoektocht naar hun eigen ik en hun mogelijkheden die gevoed worden door hun beperkingen,
waarin naar een harmonieuze balans zal worden gezocht.
Begeleide dagbestedingen en tewerkstelling voor personen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt:
In onze organisatie kunnen mensen met een beperking hun weg vinden in de dagelijkse werking.
Er wordt op een begeleidende wijze een tewerkstelling gecreëerd op maat van de persoon.
Ze kunnen meedraaien in de afdelingen scooter- en fiets herstellingen, de Outlet en het Rap op stap kantoor , Klusdienst,  tuindienst  of mee in de media en pers afdeling werken.
Er wordt gekeken naar wat hun noden zijn, waar dan op geanticipeerd zal worden.
Ons doel is zowel de groei als de zoektocht naar stabiliteit te bevorderen.
Een zoektocht naar hun eigen ik en hun mogelijkheden die gevoed worden door hun beperkingen,
waarin naar een harmonieuze balans zal worden gezocht.

VISIE

Play it loud VZW beoogt in de provincie Limburg een waardevol en groeiend tewerkstellingsaanbod te blijven bieden voor personen met een arbeidshandicap met bijzondere aandacht voor personen met een handicap die over zeer beperkte arbeidsmogelijkheden beschikken. De tewerkstelling is gebaseerd op arbeid op maat en op de mogelijkheden van iedere individuele werknemer of zorgtraject .

Het is de bedoeling om gedurende het arbeidsproces te werken aan verdere competentieontwikkeling met -waar mogelijk- als uiteindelijk doel een begeleide doorstroming naar het normale economische arbeidscircuit. Play it loud vzw  stemt zich af en anticipeert op actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en zienswijzen inzake:

  • arbeidsorganisatie,

  • de zorg voor een gezond leefmilieu,

  • het aanbieden van diensten ten behoeven van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

          aan sociale tarieven. 


Play it loud vzw engageert zich om de betrokkenheid en competentie van omkaderingspersoneel en doelgroep werknemers te bevorderen.

dagbestedingen en begeleide tewerkstelling

          in een beschermd kader voor personen met een handicap of een afstand tot de arbeidsmarkt .

TEWERKSTELLING EN DAGBESTEDING

De vereniging heeft als doel een dagbesteding en tewerkstelling  te voorzien voor personen met een handicap of een afstand tot de arbeidsmarkt

                     Dit heeft betrekking op het begeleiden van personen met beperkte mogelijkheden en kansen  

                     zowel fysiek als mentaal.

Er word steeds ten behoeven van de persoon in kwestie gekeken naar een kwaliteitsvriendelijke en een individueel aangepast traject binnen onze dagbesteding en tewerkstelling in het kader van een oriëntatie naar een perspectief-biedende toekomst . Dit voor zowel minderjarigen als volwassenen.

                     We trachten zowel de groei te stimuleren in een traject waar de zorgnoden centraal staan

                     en wordt uitgegaan van de mogelijk heden.


Het begeleidings-traject


Binnen onze dienst hebben we mensen werken met ervaring en diploma's. Maatschappelijke werkers en opvoeders gehandicaptenzorg. Wij werken via het systeem dat passend is binnen onze organisatie. 1) Observatie, 2) integratie, 3) Oriëntatie, 4) Stabilisatie


In de observatiefase gaan we kijken waar de moeilijkheden liggen, hoe ver de persoon staat, niet alleen op gebied van werkervaring en werkattitudes maar ook in de thuissituatie. We brengen de zorgnoden in kaart om zo door te stromen naar de volgende stap integratie. Deze fase duurt 6 maanden.


In de integratiefase gaan we de beperkingen synchroniseren met de werkvloer, er wordt gewerkt aan de werkpunten, zowel op de werkvloer maar ook in de thuissituatie via externe begeleidingsdiensten indien nodig.


In de oriëntatiefase wordt er gekeken naar welke plaats deze persoon het beste door kan schuiven, dit kan maatwerk zijn, een dagcentrum, de reguliere arbeidsmarkt of een langdurige begeleide dagbesteding bij ons. We helpen de persoon zich voor te bereiden naar de verandering en ronden ons traject af. De stabilisatiefase. Wanneer mensen bij ons blijven in het statuut maatwerk of begeleide dagbesteding starten we de laatste fase,


dat is stabilisatie, deze fase is van onbeperkte duur zolang de nood er is. De individuele begeleiding is beperkter maar nog steeds aanwezig er gebeurt dan eenmaal om de twee maanden een evaluatie en eenmaal om de twee maanden een individueel gesprek tenzij de persoon aangeeft meer nood te hebben aan individuele gesprekken

WAT KAN JE ALLEMAAL DOEN

SCOOTER HERSTELLER

Je help met het herstellen van de scooters motorscooters. Van de kleine herstellingen tot de grote herstellingen.

Hiervoor heb je geen kennis nodig, we leren je alles op de werkvloer.


239393982_1085350968666401_2376916547312208174_n.jpg
_MG_5552.jpg

FIETS HERSTELLER

Je helpt met het herstellen van de fietsen en elektrische fietsen.  Van de kleine tot de grote herstellingen.

Hiervoor heb je ook geen kennis nodig, we leren je alles op de werkvloer.

RAP OP STAP MEDEWERKER

Je verzorgt de vragen van onze leden betreffend hun vakantie of daguitstap. Samen met de verantwoordelijke bezorg je de leden een droomvakantie. Je luistert naar hun verhaal en zoekt samen met hen een matchend verblijf of activiteit. 

Ook schrijf je nieuwe leden in en maak je mensen wegwijs door Play it loud vzw.

Je beantwoord hun vragen en zorgt dat ze bij de juiste persoon terecht komen. 

_MG_5449.jpg
_MG_5523.jpg

MEDEWERKER OUTLET

Je draait mee in de 2de hands winkel.
Je zorgt samen met de verantwoordelijke dat de rekken aangevuld worden en de artikelen geprijsd worden.
Je doet een praatje met de leden voor wie sociaal aangelegd is.

RADIO MAKEN

Iedereen die graag met muziek bezig is, is hier welkom. 

Samen maak je radio van begin tot het einde. Je trekt er in groep op uit om leuke interviews te doen en zoekt de leuke nieuwtjes op.  Nadien word de play list uitgekozen en draaien maar.

we beschikken over een uitgeruste studio waar je naar harte lust in kan werken.


Er zijn zowel taken achter de schermen als live  

_MG_5642.jpg
_MG_5594.jpg

ADMINISTRATIEVE TAKEN

Je helpt mee samen met een begeleider met allerhande administratieve taken. Je doet de eerste telefoongesprekken, help mee met het leden beheer, brieven plooien en versturen alsook rondbrengen, je helpt met de nieuwsbrief en zelfs grafisch werk kan bij in het taken pakket zitten  en nog veel meer. We zoeken samen met jou een takenpakket wat op jou afgestemd is.

 
VAPH-label-Vergund-door-VAPH.png

Play it loud vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH in dagbesteding voor personen met een handicap 

 

HET PERSOONSVOLGEND FINACIERINGSBUDGET VAN HET VAPH

Heb je een persoonsvolgend financieringsbudget (P.V.F.), dan kan je deze inzetten bij ons voor je begeleide dagbesteding

 

HET PERSOONSVOLGEND FINACIERINGSBUDGET VAN HET VAPH

Heb je een persoonsvolgend financieringsbudget (P.V.F.), dan kan je deze inzetten bij ons voor je begeleide dagbesteding. Hiermee worden al de onkosten voorzien om voor jou zorg op maat aan te bieden.

Heb je meer vragen stel ze gerust 

young-beautiful-girl-holding-speech-bubb
 

MET WELKE BEPERKINGEN KAN JE BIJ ONS TERECHT
EN WELKE STATUTEN

young-girl-holding-puzzle-jigsaw-child-m

MENTALE BEPERKINGEN

Mensen met een lichtere vorm van mentale beperking kunnen bij ons terecht.

We concentreren ons op de volgende beperkingen: 


Autisme 

ADHD/ADD

Impulscontrole stoornis 

Depressie

Niet aangeboren hersenletsel  (N.A.H.)

Aangeboren hersenletsel  (A.H.)

Herstel na trauma

LICHAMELIJKE BEPERKING

Mensen met een lichamelijke beperking kunnen ook bij ons terecht. Echter mogen ze niet rolstoel behoevend of geheel blind zijn, aangezien ons pand hier nog niet aan aangepast is. Hier wordt echter in de toekomst wel aan gewerkt. 

Ander vormen van lichamelijke beperkingen passen wel binnen de mogelijkheden van begeleiding dat Play it loud VZW kan bieden.

closeup-elderly-hand-holding-walking-sti
strength-people-hands-success-meeting.jp

WELKE STATUTEN MOET JE HEBBEN

Uiteraard moet je wel beschikken over het juiste statuut om bij ons een begeleide dagbesteding te doen 

We sommen ze even op: 

  • Mensen met een P.V.F. van het VAPH

  • Mensen met een arbeidszorg statuut 

  • Mensen in een GTB begeleiding 

  • Mensen aangemeld via Begeleid werk 

  • Mensen met een invaliditeit

  • Mensen met een integratie nood 

  • Mensen met 66 procent invaliditeit 

  • Mensen met een IVT of IT

  • Jongeren die aangemeld worden via een CLB   

 

EEN ONTSPANNEN GEEST BEVORDERD DE MOGELIJKHEDEN

Op regelmatige basis doen wij kleine activiteitjes met onze deelnemers in onze zorgtrajecten. 

Dat kunnen verschillende dingen zijn. Gaan zwemmen, een wandeling, bowlen enz...

Wij geloven dat ontspanning zeer belangrijk is. Op die manier geef je rust en creër je meer ruimte voor ontwikkeling.

De deelname aan deze activiteiten zijn gratis voor de deelnemers, maar niet verplicht.

 
 

OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN Play it loud vzw


Wanneer wij gesloten zijn, zijn we wel telefonisch en per mail bereikbaar  

Maandag: 09:00–12:00, 13:00–17:00

Dinsdag: 13:00–17:00

Woensdag: Gesloten

Donderdag: 09:00–12:00, 13:00–17:00

Vrijdag: 09:00–12:00

Zaterdag:  Gesloten 

Zondag: Gesloten